Firmowy kredyt samochodowy

Kredyt na samochód jest rozwiązaniem, po które sięgają nie tylko indywidualni klienci, ale również podmioty gospodarcze. Zazwyczaj są to niewielkie przedsiębiorstwa, gdyż w tym przypadku zapotrzebowanie w zakresie floty samochodowej nie jest duże – dość często ograniczania się do jednego tylko auta. Jeśli w rachubę wchodzi kilka pojazdów, to wybór pada zwykle na leasing.

W przypadku opcji takiej jak kredyt firma od razu staje się właścicielem samochodu – jednakże pod warunkiem, że nie stanowi on formy zabezpieczenia zobowiązania (wówczas bank jest współwłaścicielem). Przy wyborze najlepszej oferty kredytowej właściciele firm kierują się przede wszystkim kosztami, na które składają się takie elementy jak oprocentowanie, prowizja, opłata za rozpatrzenie wniosku etc. Bank przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę przede wszystkim obroty firmy. Liczy się również jej staż – czyli to jak długo funkcjonuje ona na rynku. Jak długi jest to staż – to już zależy od banku. W jednym wystarczy pół roku, w innym natomiast wymagane będą dwa lata. Firmowe kredyty samochodowe wiążą się z obowiązkiem posiadania wkładu własnego.

Jakiego rzędu udział środków własnych jest konieczny – to również indywidualna sprawa poszczególnych banków. Jest to przeważnie od 10 do 30 procent. W każdym  bądź razie im jest wyższy, na tym korzystniejsze warunki umowy można liczyć. Do wniosku przedsiębiorca dołączyć musi między innymi zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych.

Dodaj komentarz